Zabezpieczenie i bezpieczne użytkowanie instalacji elektrycznej

gniazdka elektryczne

Do najważniejszych instalacji w każdym budynku, należy instalacja elektryczna. Jest to też jedna z tych instalacji, której prawidłowe wykonanie oraz użytkowanie ma wpływ nasze bezpieczeństwo.

Po pierwsze przygotowanie instalacji

Bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie instalacji elektrycznej zależy już od najwcześniejszych etapów jej powstawania, czyli od myśli koncepcyjnej w postaci projektu. Ważne jest odpowiednie dobranie przekroju przewodów, zabezpieczeń nadprądowych i przeciwporażeniowych, czy zastosowanych gniazdek elektrycznych i wyłączników oraz innych tego typu elementów. Trzeba uwzględnić moc urządzeń, jakie mają być zastosowane w danym budynku, a na tej podstawie dobrać poszczególne elementy pod kątem obciążenia prądowego. Oprócz projektu znaczenie ma też to, jak instalacja zostanie wykonana.

Prawidłowe eksploatowanie instalacji

Na to, czy korzystanie z instalacji elektrycznej będzie bezpieczne, wpływ na również jej eksploatacja. Przede wszystkim nie wolno samodzielnie dokonywać większych modernizacji instalacji, a przy samodzielnej wymianie elementów, takich jak gniazdka elektryczne, trzeba trzymać się ich parametrów, jakie zostały określone w projekcie. Chodzi przede wszystkim o takie aspekty, jak obciążalność prądowa gniazdka, zastosowanie gniazdek z bolcem ochronnym, czy gniazdek hermetycznych o określonej klasie ochronności. Również zabezpieczenia (np. bezpieczniki) muszą być dostosowane do stosowanych obciążeń prądowych instalacji.

Przeglądy instalacji elektrycznej

Po wykonaniu instalacji i w trakcie jej eksploatacji warto wykonywać regularne przeglądy instalacji elektrycznej, obejmujące oględziny jej stanu oraz odpowiednie pomiary. Przeglądy takie mogą obejmować różne jej elementy – od gniazdek elektrycznych po rozdzielnię. Przeglądów może dokonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Oprócz okresowych przeglądów elektrycznych można również samemu kontrolować stan instalacji, zwracając uwagę na wszelkie niepokojące objawy pojawiające się podczas jej eksploatacji. Czasem mogą być to tylko poluzowane styki w gniazdkach elektrycznych, ale takie usterki trzeba usuwać jak najprędzej, aby uniknąć poważniejszych problemów.

Zabezpieczenie przed dziećmi.

W bezpiecznej eksploatacji instalacji elektrycznej, ma również ogromne znaczenie jej zabezpieczenie przed dostępem do niej małych dzieci. Chodzi tu przede wszystkim o zastosowane gniazdka sieciowe. Najprostszym rozwiązaniem są gniazdka elektryczne z przesłoną torów prądowych. Gniazdka te posiadają w otworach wtykowych specjalne przesłony, które dość trudno przypadkowo odsłonić przy wkładaniu innych przedmiotów niż wtyczka.

Artykuł został napisany na podstawie strony eGniazdka – gniazdka elektryczne